Escape Xperience

Privacybeleid

In een steeds verder digitaliserende wereld is het van steeds groter belang om op een goede manier om te gaan met persoonsgegevens.
Op deze pagina vind je het privacybeleid van Escape-Xperience.nl, waarin staat omschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens en van welke rechten je gebruik kunt maken.

Contactformulier

Om een bericht via het contactformulier te kunnen afhandelen, verwerken we de volgende gegevens:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer (optioneel)

Boeking

Om een boeking te kunnen afhandelen, verwerken we de volgende gegevens:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer

Bewaartermijnen

Gegevens Contactformulier: bewaartermijn 1 jaar
Gegevens Boeking: bewaartermijn 5 jaar

Cookies

Om de gebruikerservaring op de website te verbeteren maken we gebruik van een aantal cookies. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat wanneer je halverwege het invullen van je boeking de pagina verlaat, je later weer verder kunt gaan met het invullen en de gegevens niet verloren gaan. Ook wordt het laden van de pagina's door cookies versneld. We gebruiken geen cookies voor marketingdoeleinden.

Je rechten m.b.t. je persoonsgegevens

Volgens AVG-wetgeving heb je een aantal rechten met betrekking tot je data:
- Recht op inzage
- Recht op dataportabiliteit
- Recht op rectificatie
- Recht op vergetelheid

Als je van een van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, dan kun je een mail met je verzoek sturen naar info@escape-xperience.nl